SpaRelax Mô hình bể sục 5 người phổ biến

Hầu hết các gia đình đã chọn một spa 5 người với 2 phòng chờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số bể sục 5 người phổ biến SpaRelax cho bạn chọn:

Chi tiết sản phẩm


Hầu hết các gia đình đã chọn một spa 5 người với 2 phòng chờ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số bể sục 5 người phổ biến SpaRelax cho bạn chọn:


1. 5A20 ------ kích thước 200 x 200 x 88 cm, tổng số máy bay phản lực 30 chiếc

5 Person jacuzzi


2. 5A21 ------ kích thước 210 x 210 x 88 cm, tổng số máy bay phản lực 88 chiếc


6 person bathtub (2)

2. 6S00 ------ kích thước 225 x 225 x 88 cm, tổng số 91 chiếc máy bay phản lực


6 person jacuzzi (1)


Nếu bạn không thích ba mô hình này, không đóng các trang này, bạn có thể cố gắng để lại tin nhắn cho chúng tôi. Tôi sẽ giới thiệu các mô hình khác cho bạn chọn.


Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi ~

Yêu cầu thông tin