Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Trường hợp cài đặt khách hàng gần đây của SpaRlax

May 08, 2019

Một trong những khách hàng hài lòng của chúng tôi là ông Bernd và gia đình ông đã nhận được Spa Spa SRP480 và bồn tắm nước nóng A521 . Ông Bernd và cặp song sinh của ông rất hài lòng với các spa của chúng tôi và ông đã gửi cho tôi một lá thư cảm ơn về spa bơi đẹp mà chúng tôi cung cấp.


sparelax swim spa

sparelax spaA521