London có kế hoạch xây dựng 10 câu chuyện cao Loft ngoài trời trong suốt

- Aug 28, 2015 -

Kênh thông qua bể bơi, cư dân có thể trao đổi giữa hai tòa nhà. Bởi vì các hồ bơi được làm bằng kính trong suốt, và khi mọi người đang bơi trong hồ bơi, sẽ có một cảm giác trôi nổi trong không trung.


Kiến trúc sư nói, là để xây dựng một hồ bơi mới, là để phát triển các kiến trúc và kỹ thuật khó khăn. Hiện nay, các hồ bơi dự kiến sẽ được hoàn thành bởi đó đã không được công bố. Nó được hiểu rằng bơi trong hai tòa nhà nhà giá là rất cao, mà mỗi căn hộ bán cho đến ít nhất là $ 940,000.


Một cặp:Mưa Hồ bơi trong nhà, làm thế nào mà họ quản lý Tiếp theo:Guangdong bơi lấy mẫu trường hầu hết sức khỏe