Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tập trung vào các "hai khóa học" New Deal giải thích của nước đường ống an toàn khái niệm mới

Aug 28, 2015

làm thế nào của thế giới đầu kiến trúc nước cung cấp và thoát nước--BuildEx China2015 sẽ là ngày 10-12 tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Thượng Hải) 8H Hall Grand opening! Như là một nền tảng chuyên nghiệp hạng nhất của xây dựng cung cấp nước và thoát nước công nghiệp, chúng tôi tập trung vào các xu hướng công nghiệp, đáp ứng tích cực với chính sách của chính phủ. Nó là học được rằng mới bốn bộ (xây dựng nhà và đô thị và nông thôn, phát triển và Ủy ban cải cách, bộ công an, kế hoạch y tế quốc gia) cùng ban hành thông tư bản, và không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, sức khỏe và an toàn cho cuộc chỉnh lý trung học nước cung cấp tiện nghi và đường ống dẫn nước uống cũng kết thúc một phần quan trọng của các ô nhiễm thứ cấp của chất lượng nước.