Bồn tắm bể sục

Nếu bạn muốn tìm một spa để cạnh tranh thị trường của bạn. Mô hình này sẽ phù hợp hơn cho bạn. Kích thước: 200 x 200 x 79cm Máy bay phản lực: 50 chiếc Bơm: 2 chiếc

Chi tiết sản phẩm

-Chúng tôi chỉ tập trung vào SPA, Nghề làm cho Niềm tin


Chúng tôi có hơn 80 loại mô hình spa. Ví dụ, dưới spa cho 6 người. Đó là một mô hình bán rất nóng ở các nước khác nhau. kích thước: 200 x 200 x 79cm, Nó có 50 chiếc máy bay phản lực với 2 chiếc máy bơm.  

Balboa Jacuzzi Spa Tubs

Balboa Jacuzzi Spa Tubs (2)


image

Trên đây là 9 màu vỏ, Nếu bạn quan tâm đến nó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.


Liên hệ: Bella Tian

Skype: sparelax03

Yêu cầu thông tin