Giới thiệu địa phương Bể sục

- Aug 28, 2015 -

1, Lance

Bể sục cuối của xi lanh, xi lanh, có những vòi phun nước và ít nhất hai cặp, nhiều hơn một chục, nó được sử dụng cho nước, để đạt được hiệu quả của xoa bóp.

Đầu phun dưới cùng của chính là để mát-xa phía sau, xoa bóp đầu xi lanh chính lòng bàn chân, trên cả hai mặt của cơ thể và vai.

Bể sục tiêu chuẩn không có mát-xa cấu hình vòi phun, Kaldewei Bồn tắm, vòi phun ít nhất 8, Hoa Kỳ Bể sục và 4.

Bể sục trên cấu hình vòi của bạn, thường được chia thành hai hệ thống duy nhất và hệ thống lai, Hệ thống duy nhất, một tia nước duy nhất và máy bay phản lực, hỗn hợp hệ thống, nó rải với một máy bay phản lực nước.

Mua những loại mát-xa, nó là cần thiết để biết tác dụng của vòi và vòi phun kết hợp hiệu ứng.


Một cặp:Mua Bồn tắm phải biết lời khuyên Tiếp theo:Mát-xa công trình