Bồn tắm nước nóng 8 người ngoài trời

Số model: 8A60 Loại massage: Combo Massage (Air & Whirlpool)

Chi tiết sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm


Số mô hình
86060
Kích thước (L x W x H)
225x238x 88 cm
Sức chứa chỗ ngồi
7-8 người lớn
Chất liệu vỏ spa (Mỹ):
Lucite® Acrylic
Tổng số máy bay phản lực (chiếc):
64
01


03


04


Giấy chứng nhận của chúng tôi
Yêu cầu thông tin