Spa bơi 4-8m để lựa chọn

Mùa hè đang đến gần, một spa bơi hoàn hảo cho gia đình bạn, spa bơi SpaRelax sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Chi tiết sản phẩm

Mùa hè đang đến gần, một spa bơi hoàn hảo cho gia đình bạn, spa bơi SpaRelax sẽ làm bạn ngạc nhiên.


SpaRelax bơi spa khác nhau từ 4m đến 8m, và cả phiên bản khu vực đơn và khu vực kép cho bạn lựa chọn.


Tôi có thể biết loại hồ bơi bạn đang tìm kiếm?

Liên hệ với chúng tôi miễn phí, tôi sẽ giới thiệu cho bạn!

O (_∩) O


bơi hottub


bơi spa

swimming spa


Chờ đợi bạn ~
Yêu cầu thông tin